basistechnieken handvaardigheden, lijm , papier, schaarhandvaardigheidHoe vaak komt het niet voor dat kinderen, als ze naar groep drie gaan, de basistechnieken handvaardigheid niet of nauwelijks beheersen? 

Wij zijn daar op in gesprongen en hebben een lessenserie geschreven die helemaal daar over gaat.... van knippen, vouwen, pompoenen maken, muizentrappetjes vouwen tot knoop aanzetten. Alles komt, tijdens een inspirerende opdracht, aan de orde. Als de kinderen een techniek beheersen worden ze er nog voor beloont ook. Aan het eind krijgt iedereen zijn eigen diploma mee naar huis.

Doel:

  • De leerlingen leren beelden te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren
  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Doelgroep: groep 1 t/m 4

‘De leerlingen leren nieuwe technieken en woorden tijdens de lessen. De kinderen ontwikkelen zich door te doen. Experimenteren met het materiaal is een belangrijk uitgangspunt.’

Bel me

sollicitant ouder school