Rappen, van rijm tot raptwee rappende kinderen

Rap is uitgevonden door zwarte jongeren uit de sloppenwijken van Amerika, in de zeventiger jaren. Het woord "rappen" komt uit het Amerikaanse slang en betekent "praten." Iets vertellen op muziek was al een eeuwenoude traditie bij de zwarte Amerikanen. de rap was geboren

Rap, ook wel hiphop genaamd, heeft de volgende kenmerken:

  •     Je praat swingend op muziek
  •     Je praat een eind weg en gebruikt veel woorden
  •     Je gebruikt rijmwoorden, ook middenin de zin (binnenrijm)
  •     Je gebruikt woorden die met dezelfde letter beginnen (alliteratie)
  •     Je gebruikt woorden die ongeveer hetzelfde klinken (assonantie>
  •     Je praat over wat je bezighoudt:

Alles wat hier boven staat is genoeg om spetterende rap-lessen te maken.
Onze docenten zijn er klaar voor.

Doelen

  • De leerlingen leren muziek en taal te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren
  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Doelgroep
groep 5 t/m 8

Bel me

sollicitant ouder school