theatersport, Improviseren maartheater, gordijn

Kinderen spelen op basis van een gegeven onderwerp en rolverdeling, maar het verloop van het spel staat van te voren niet vast. Het belangrijkste kenmerk van improvisatiespel is dat de kinderen een scene maken zonder van te voren met elkaar te overleggen.

Soms weten de spelers van te voren wie ze zijn, waar ze zijn en wat er aan de hand is, maar soms ook niet. Door goed naar elkaar te kijken, te luisteren en door goed op elkaar te reageren, bepalen de spelers zelf hun spel.

Doel:

  • De leerlingen leren spel te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Doelgroep: groep 5 t/m 8

‘Tijdens de lessen zie ik kinderen letterlijk opbloeien, meer zelfvertrouwen krijgen, meer initiatieven durven nemen. Dit maakt het werk zo ontzettend leuk.’

Bel me

sollicitant ouder school