Animatie, check you tube maarfilmrol‘Een schaar en potlood lijken vanzelf te bewegen en zitten elkaar achterna tot het potlood een koprol maakt en ontsnapt…MAGISCH’

Bij het tot stand komen van een professionele animatiefilm zijn verschillende teams van mensen betrokken. Ieder team heeft zijn eigen taak. In deze lessen gaan de kinderen dat hele proces doorlopen om zo tot een eigen film te komen. Of tot een heleboel korte filmpjes. De creativiteit en fantasie van de kinderen wordt volop geprikkeld. Het resultaat is uiteindelijk op You Tube terug te zien. Succes verzekerd!

Doel:

  • De leerlingen leren beelden te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren
  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Doelgroep: groep 6/7/8


Bel me

sollicitant ouder school