Internet veilig, of internet nietveilig internetKinderen zijn gemiddeld 2,5 uur per dag online. Internet biedt geweldige mogelijkheden, maar heeft ook onprettige aspecten.

Kinderen kunnen deze problemen vaak niet zelf oplossen. Het Diploma Veilig Internet leert leerlingen met de risico's om te gaan. De lessen zijn gericht op veilig internetgebruik. Diverse thema's worden behandeld, zoals de gevaren van het verstrekken van privégegevens, chatten, e-mailen, downloaden en digitaal pesten.

Doel:

  • De leerlingen leren beelden te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren
  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Doelgroep: groep 6/7/8


Bel me

sollicitant ouder school