acrobatiek, Jong geleerd is, ......Kinderen aan het acrobatieken krijgen is geen kunst. Vaak gaan ze zelf aan de slag, bedenken nieuwe trucs en laten vol vuur handstanden en koprollen zien. Dit enthousiasme in goede banen leiden? Dát is de kunst!

Kinderen leren tijdens de lessen Acrobatiek verschillende trucs en piramides, die er erg spectaculair uit zien. Ook wordt er tijdens de lessen aandacht besteed aan jongleren, éénwielfietsen en andere circusdisciplines. Het programma is er vooral op gericht dat kinderen leren samenwerken, op elkaar kunnen vertrouwen en onderling voorzichtig zijn.

Doelen

  • De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.
  • De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel nemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden.

Doelgroep
groep 4 t/m 8


Bel me

sollicitant ouder school