Weerbaarheidstraining voor meiden, girlpowerrrrrWeerbaarheid betekent dat je in alledaagse situaties je wensen kunt aangeven en je grenzen kunt stellen.

Een belangrijke voorwaarde voor weerbaarheid is een gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en veilig voelen. Hierdoor zul je beter voor jezelf opkomen en zo nodig hulp halen.

In een cursus weerbaarheid ontdekken de meiden geleidelijk hun eigen kracht en mogelijkheden. Ze leren zich op een weerbare manier op te stellen in lastige en bedreigende situaties. Er worden verschillende werkvormen gedaan, die de meiden helpen te kijken naar hun mogelijkheden en niet naar hun onmogelijkheden. Er worden bijvoorbeeld stemoefeningen gedaan, er wordt gewerkt aan stevig staan en lichaamshouding/uitstraling en je leert op welke manier je het beste NEE kunt zeggen. Ook worden er een aantal zelfverdedigingtechnieken aangeleerd, om de eigen kracht te ervaren.
 

Doel:

  • De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.
  • De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel nemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden.

Doelgroep: groep 5 t/m 8


Bel me

sollicitant ouder school