Weerbaarheidstraining, Stop, denk, doeAlle kinderen leren op school lezen, schrijven, rekenen. Minstens zo belangrijk is leren om je grenzen te (h)erkennen en aan te geven.Leren voelen wat je wel en niet wilt en daar op een goede manier je eigen keuzes in maken.

Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind. De kinderen maken kennis met een combinatie van fysieke training met emotionele en sociale vaardigheden. Tijdens de trainingen worden naast basisoefeningen vanuit het Rots & Waterprogramma ook thema's behandeld die leven in de groep. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld:

  • voor jezelf opkomen
  • pesten
  • ruzie maken
  • grenzen (h)erkennen
  • vrienden
  • keuzes maken  

Doel:

  • De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.
  • De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel nemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden.

Doelgroep: groep 5 t/m 8


Bel me

sollicitant ouder school