Poezie,Rijmen hoeft nietblij meisje met stapel boekenPoezie is spelen met taal.
Het houdt dus veel meer in dan het lezen en schrijven van een rijmend versje. Poëzie gaat over uiten van gevoelens, het ordenen van gedachten en de combinatie van taal en vorm.

Kort gezegd heeft poëzie lezen en schrijven binnen het basisonderwijs betrekking op de taal- denk – en emotionele ontwikkeling van een kind. Onze docenten gaan samen met de kinderen aan de slag met taal, beeld en gevoel.

Doelgroep: groep 1 t/m 8

Bel me

sollicitant ouder school