Prentenboeken, lees en beleefWe leven tegenwoordig in een digitaal tijdperk. Kinderen krijgen les via een smartboard en hebben thuis tv en spelcomputer om zich te vermaken.

Wij pakken terug naar het boek. Kinderen worden voorgelezen en meegenomen in het verhaal.  Naar aanleiding van het prentenboek gaan we muzikaal en creatief aan het werk. In 10 weken behandelen we 3 a 4 prentenboeken. De kracht ligt in de herhaling en het interactief gebruik van het prentenboek.

Doel:

  • De leerlingen verwerven en vergroten de woordenschat n.a.v. het horen en bespreken van verhalen/prenten.
  • De leerlingen kunnen verhalen omzetten in een creatief werkstuk.
  • De leerlingen leren het prentenboek muzikaal, creatief en talig te verwerken

Doelgroep: groep 1 t/m 4

Bel me

sollicitant ouder school