Cultuuronderwijs 10 x leerzaamCultuuronderwijs 10 x leerzaam

Niet voor niets investeert de overheid in cultuuronderwijs. Goed cultuuronderwijs geeft kinderen gevoel voor kunst, cultuur, erfgoed en media. Verschillende kunstdisciplines komen aan bod, zoals beeldende kunst, dans, muziek en theater. Superleerzaam! Waarom? In deze blog leggen we je de tien leerpunten voor.

1. Kennis van cultuur

Wie op school kennis maakt met cultuureducatie leert ook meer over de eigen cultuur. Kinderen leren bewust te begrijpen wat de Nederlandse cultuur inhoudt en de oorsprong ervan. Niet alleen onze cultuur komt aan bod. Kinderen leren ook over andere culturen: een bonte verzameling van internationale gebruiken, ideeën en tradities. Met het overdragen van die kennis creëren we betrokkenheid in de samenleving.

2. Reflectievermogen

Door te reflecteren op voorstellingen, kunstwerken en muziekstukken leren kinderen kritisch te zijn. Ze leren vragen stellen en verdiepen zich in diverse onderwerpen.

3. Receptief vermogen

Dat is gelijk goed voor het receptieve vermogen. Kinderen stellen zich open voor culturele en kunstzinnige onderwerpen. Ze luisteren, proeven en ruiken aan cultuur en krijgen er gevoel voor.

4. Durven presenteren

Door samen regelmatig stil te staan bij cultuur- en kunstprojecten en door zelf een mening te vormen, leren kinderen zichzelf ook te presenteren. Wat vinden ze leuk? Wat juist niet? Wat zouden ze zelf best willen doen? Hoe vonden ze een bepaalde voorstelling? Waarom maken ze precies zo’n kunstwerk? Cultuuronderwijs zorgt ervoor dat kinderen zich makkelijker kunnen uiten.

5. Creatieve ontwikkeling

Behalve dat kinderen bij cultuuronderwijs vaak creatief bezig zijn, leren ze ook creatief denken. Daar hebben ze hun hele leven wat aan. Later als ze gaan studeren en/of werken én in hun vrije tijd.

6. Talent

Met cultuuronderwijs komen onvermoede talenten naar boven. Misschien kan uw kind wel fantastisch schilderen, voetballen of een dwarsfluit bespelen. Door te experimenteren met culturele disciplines komen ware verrassingen tevoorschijn.

7. Inspiratie

Cultuuronderwijs inspireert kinderen. Goed cultuuronderwijs zorgt er zelfs voor dat kinderen zich buiten school ook met een culturele of kunstzinnige activiteit bezig houden.

8. Creërend vermogen

Met inspiratie en creativiteit leert een kind iets te creëren. Of het nu om muziek, kunst, media of theater gaat. Cultuuronderwijs verhoogt de drang om te scheppen.

9. Prikkelt de fantasie

De kunst- en cultuursector prikkelt de fantasie. Alles is mogelijk volgens de (soms buitengewone) regels van de kunstenaar. De meest wonderlijke creaties en ideeën steken de kop op. Kinderen fantaseren erop los. 

10. Leuk en ontspannend

Verder is cultuuronderwijs natuurlijk ook hartstikke leuk. Kinderen tekenen, spelen piano, schrijven verhalen of dansen vrij. Stuk voor stuk ontspannende bezigheden waarvan ze superveel kunnen leren.

Skills for Kids

Daarom hechten wij zoveel waarde aan cultuuronderwijs. Wij zien vele mogelijkheden en vinden het leuk kinderen te enthousiasmeren. Of ze nu willen sporten, zingen, knutselen of improviseren. Onze deskundige en gepassioneerde docenten storten zich maar al te graag in de ontwikkeling van het kind.