VSD-subsidie voor alle Haagse basisscholenVSD-subsidie voor alle Haagse basisscholen

De gemeente Den Haag verstrekt ieder kalenderjaar VSD-subsidies (Verlengde School Dagen) aan alle Haagse reguliere basisscholen en speciaal onderwijs. In de praktijk merken we dat niet alle schoolbesturen daarvan op de hoogte zijn. Daarom benadrukken we in deze blog dat het om álle basisscholen gaat… Klein, groot, in wijk A, B of C. Zo kan een school kosteloos investeren in de talenten van de leerlingen. Of ze nu graag dansen, muziek maken, theater spelen, koken, kunst creëren of timmeren. Met de VSD-subsidie kan ieder kind zich verdiepen in hetgeen wat hij het liefste doet.

Succesvol experiment

De VSD-subsidie bestaat al een tijdje. In 1992 lanceerde de gemeente de subsidie als pilot. De subsidie moest alle kinderen gelijke kansen bieden. Het SCO-Kohnstamminstituut beoordeelde het experiment als een succes. De animo was groot en steeds meer kinder- en jeugdinstellingen werkten samen met basisscholen om een waardevol en veelzijdig VSD-pakket samen te stellen. Tot vier jaar geleden was de VSD-subsidie er alleen voor de groepen 3 t/m 8. Inmiddels komen groep 1 en 2 ook in aanmerking. Juist omdat het zo’n succes blijkt.

Doelstellingen VSD

In eerste instantie zorgen verlengde schooldagen ervoor dat kinderen hun competenties versterken. Wie weet welke nieuwe talenten ze nog ontdekken. En als ze die talenten al kenden, krijgen de kinderen alle ruimte om ze uit te breiden. Daarnaast bevordert de VSD-subsidie ook de culturele en maatschappelijke participatie. Kinderen verbreden hun belevingswereld en horizon als ze op een laagdrempelige manier kennis maken met sport, theater, kunst en cultuur. Ze worden zich meer bewust van culturele en maatschappelijke onderwerpen. Overigens zien we de activiteiten ook als zinvolle tijdsbesteding. De derde doelstelling van de VSD-regeling is dat basisscholen meer samenwerken met andere kind- en jeugdinstellingen. Zo bundelen ze verschillende expertises en komen er mooie initiatieven tot stand.

Aanvragen VSD-subsidie

Schoolbesturen kunnen de subsidie aanvragen bij het Bestedingsprogramma Onderwijsbeleid. Wil een school zich eerst verdiepen in de subsidie? Dat kan, want de gemeente Den Haag organiseert jaarlijks een bijeenkomst om over alle ins en outs van de subsidie te informeren.

Skills for Kids VSD-activiteiten

Skills for Kids kan uw basisschool voorzien van VSD-activiteiten. We stellen samen met de school een op-maat-gemaakt pakket samen en kiezen uit 70 activiteiten voor klein en groot. Voor iedere discipline hebben wij deskundige vakdocenten in dienst die gepassioneerd te werk gaan, want wij vinden zowel kwaliteit als plezier belangrijk. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.