Subsidie muziekonderwijsSubsidie muziekonderwijs

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussema stuurde 24 oktober 2014 een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Daarin maakte zij haar plannen rondom muziekonderwijs kenbaar. Eén ding is zeker. Minister Bussema wil het muziekonderwijs op alle basisscholen in Nederland flink verbeteren. Vanaf januari 2015 reist zij de provincies af om iedereen in te lichten over haar campagne. Muziek is namelijk goed voor de ontwikkeling van het kind.

Werk aan de winkel

Goed cultuuronderwijs draagt bij aan de persoonlijke en creatieve ontwikkeling van kinderen. Daarom startte het rijk in 2012 het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen werden gemotiveerd kwalitatief hoogwaardige kunst- en cultuurlessen te geven. Twee jaar later, op 2 juli 2014 stelden verschillende Kamerleden vragen over muziekonderwijs in Nederland. Ze twijfelden over de kwaliteit ervan. Uit het onderzoek Monitor Cultuuronderwijs in het primair onderwijs 2013-2014 blijkt dat 11% van de basisscholen hun eigen docenten niet deskundig genoeg vindt op het gebied van muziek. Het zijn groepsdocenten die alles uitstekend kunnen, maar niet uitblinken in muziekeducatie. De meest voorkomende reden is dat docenten niet zelfverzekerd zingen voor de klas. Anderzijds vindt 84% van de ouders het belangrijk dat hun kinderen in aanraking komen met muziek. Ook omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van creativiteit en van creativiteit in de samenleving. Werk aan de winkel dus!

Samenwerkingsverbanden

Hoe pakt minister Bussema dit aan? Allereerst motiveert ze scholen meer samen te werken met private partijen (zoals SkillsforKids) en lokale voorzieningen. De vaste docenten krijgen eventueel extra muziekeducatie en externe docenten vullen de scholen aan. Daarvoor zal het rijk subsidies beschikbaar stellen via het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het gaat in totaal om 25 miljoen euro tot 2020.

Kinderen maken muziek

Het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie introduceerden in 2011 Kinderen Maken Muziek. Koningin Máxima lanceerde het programma met als doel kinderen vaker in groepsverband een muziekinstrument te laten spelen. Zo’n 4000 kinderen uit 25 Nederlandse plaatsen kregen de kans om samen met andere kinderen te musiceren. Het achterliggende idee is, dat het maken van muziek de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden stimuleert. Koninging Máxima benadrukte dat muziek zorgt voor ontwikkelingskansen en vooral voor veel plezier. Kinderen Maken Muziek blijkt een succes en daarom ziet minister Bussema graag dat het programma minimaal doorgezet wordt tot 2017.

2016

Minister Bussema kijkt positief naar de toekomst. In 2016 brengt zij een nieuwe Monitor Cultuuronderwijs in het primair onderwijs uit. Hopelijk is de kwaliteit van het muziekonderwijs dan sterk verbeterd.