Over ons en waarom wij
geschikt zijn
voor u5 redenen om voor ons te kiezen

1. Regelen

Wij leveren een pakket op maat, zorgen alijd voor inval bij absentie, verstrekken informatie aan alle partijen (scholen, vakdocenten en ouders) en verzorgen de gehele coördinatie en communicatie.

2. Inhoud

Al onze 100 activiteiten laten we aansluiten op de schooldoelen, stemmen we nauwkeurig af op het niveau van de groep en gaan uit van het principe van coöperatief leren.

3. Vakdocenten

Sandra en Marije op strandWij werken met gedreven vakdocenten die met passie hun expertise inzetten, beschikken over pedagogisch-didactische vaardigheden en daardoor het verschil kunnen maken.

‘Wij komen uit het onderwijs en weten waarover we praten.’

4. Coaching

Onze vakdocenten worden door ons, zowel individueel als in groepsverband, ondersteund door middel van lesbezoeken en  intervisiebijeenkomsten op kantoor. Ze krijgen praktische tips en handvatten, weten waar SkillsForKids voor staat en zorgen voor kwaliteit.

5. Materiaal

Het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de activiteiten is altijd bij de prijs inbegrepen, ondersteunt de activiteiten, daagt de kinderen uit om net een stapje verder te durven gaan en is innovatief.

Reden nummer 6... Wij spreken jullie taal

Wij komen zelf uit het onderwijs en zagen dat de verlengde onderwijstijd kwalitatief en inhoudelijk enorm verbeterd kon worden. Daarom hebben we SkillsForKids opgericht.

Wij zorgen voor alles: ervaren vakdocenten, lesinhoud, coaching, coördinatie, materiaal, contact met ouders, administratie en ondersteuning bij het aanvragen van subsidie.

Marije met brilNatuurlijk staat het kind hierbij centraal. Wij willen kinderen uitdagen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In een veilige, positieve omgeving.

Vakdocenten die uitdagen + kinderen die hun talenten ontdekken = kwaliteit in plezier!