kunstgeschiedenis, Van Rembrandt tot van GoghWie was Rembrandt eigenlijk? In welke stijl schilderde van Gogh? Welke stromingen zijn er allemaal? Deze vragen worden beantwoord tijdens de lessen kunstgeschiedenis.

We bespreken verschillende stijlen en stromingen; er komen een aantal Nederlandse grootmeesters aan bod. In de lessen gaan we niet alleen op zoek naar de grootmeesters, maar ook minder bekende kunstenaars komen aan bod. Er wordt over gesproken, gelezen en kinderen krijgen de kans om hun kennis om te zetten in de praktijk.

Doel:

  • De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse en buitenlandse kunstgeschiedenis.
  • De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.


Doelgroep: groep 6/7/8


Bel me

sollicitant ouder school