Leer presenteren, kijk en luister naar mijbeamer

Kinderen hebben op school over het algemeen beperkte mogelijkheden om te spreken en te presenteren. Zij vertellen in kringgesprekken weliswaar wat ze hebben meegemaakt, maar aan verhalen vertellen of het houden van een informatief betoog wordt meestal niet systematisch aandacht besteed.

Om een verhaal op een goede manier te vertellen, moeten kinderen zich specifieke kennis en vaardigheden eigen maken. Zo moeten ze zich aan het onderwerp kunnen houden en inzien dat een verhaal een bepaalde opbouw heeft. Zij moeten bij het vertellen rekening houden met de kennis die ande- ren al hebben over het onderwerp, ze moeten de juiste informatie geven en duidelijk formuleren. Ook moeten ze leren iets nog eens in andere woorden uit te leggen wanneer de luisteraars iets niet goed begrijpen. Niet alleen de inhoud is belangrijk maar ook intonatie en lichaamshouding.

En dan komen wij om de hoek kijken… Wij gaan dit proces begeleiden en zorgen ervoor dat kinderen weten hoe ze voor een groep hun verhaal duidelijk en representatief kunnen presenteren.

 

Bel me

sollicitant ouder school