zoek hier je skill
Nederlands

Tijdens de lessen focust de docent met name op het vergroten van de mondelinge taalvaardigheid en het verbeteren van het begrijpend luisteren.

Verder zal er aandacht zijn voor uitbreiding en verdieping van de woordenschat.

Uiteraard zal ook de Nederlandse spelling aan bod komen.

De docent streeft ernaar om zoveel mogelijk op het niveau van het individuele kind les te geven.

Vraag meer informatie aan over nederlands