NPO

inzet van de npo gelden door in te zetten op vakdocenten.

Op dit moment zijn alle scholen druk bezig om te kijken hoe zij het Nationaal onderwijsprogramma vorm gaan geven binnen hun school.

Skillsforkids verzorgt al 11 jaar vakdocenten tijdens, tussen en na schooltijd.

Hoe mooi is het dat elke school nu in kan zetten op een vakdocent om zo bezig te zijn met talentontwikkeling en sociaal welbevinden van de (individuele) leerling. Daarnaast is het de perfecte manier om de groepsleerkracht ruimte te geven om op dat moment les op maat te geven aan individuele leerlingen die na de coronaperiode wel wat extra hulp kunnen gebruiken.

Hierbij kan je denken aan vakken als muziek/dans/theater/handvaardigheid/techniek.

Ook kunnen de vakdocenten ingezet worden ter ondersteuning in de groep, om meer te kunnen differentieren en extra helpende handen te hebben binnen de reguliere lessen.

Kortom een breed aanbod om de kinderen weer te laten genieten van het feit dat ze weer naar school mogen. Laten we met deze impuls het onderwijs omzetten naar een plek waar iedereen op zijn/haar manier en met zijn/haar talent kan ontwikkelen en groeien.

Heeft u vragen/opmerkingen of wilt u graag een plan op maat, neem vandaag nog contact op.

Neem contact met ons op