Yoga, zennnnnnyoga meisjeTijdens de yoga lessen leren de kinderen zich meer te ontspannen, waardoor ze beter leren omgaan met de druk en onrust van de wereld waarin ze leven.

Door de, specifiek op kinderen afgestemde, yogaoefeningen leren zij meer met zichzelf in contact te komen. De lessen zijn dynamisch en gericht op spel en plezier. De belevingswereld van het kind staat centraal.

Doel:

  • De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.
  • De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel nemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden.

Doelgroep: groep: 1 t/m 8


Bel me

sollicitant ouder school